Rodo

Szczegółowe informacje i obowiązki.

Mając na względzie łatwość uzyskania informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych w naszej spółce, jak również spełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 informujemy, że:

I. Jeśli zamawiacie Państwo nasze usługi, bądź też zawieracie z nami innego rodzaju umowy, Państwa dane osobowe są przetwarzane jako konieczne do realizacji takiej umowy. Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pabit Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), Aleja Wojska Polskiego 103-105/24.
2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera: b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
– podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
– podmioty świadczące obsługę prawną, w tym prowadzenie spraw sądowych Administratora,
– podmioty świadczące obsługę windykacyjną Administratora.
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do ustania przyczyn prawnych lub biznesowych przetwarzania danych.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu przetwarzania Państwa danych osobowych.
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

II. Jeśli pozyskujemy lub posiadamy Państwa dane do celów współpracy, Państwa dane osobowe są przetwarzane jako prawnie uzasadnione interesy Administratora. Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pabit Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), Aleja Wojska Polskiego 103-105/24.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do celów prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016.
3. Realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora dotyczy szczególnie: kontaktów biznesowych, marketingu bezpośredniego,  innych form wspłpracy związanych z prowadzeniem działalności.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób ani profilowane w zakresie ustalonym w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia, o którym mowa we wstępie.

III. Aby wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego prosimy o kontakt korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@trocheinny.pl

IV. W celu realizacji Państwa praw dotyczących żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody prosimy o kontakt korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@trocheinny.pl